Support Languages: Other

Đá Quý Lục Yên – KingGems

Đá Quý Lục Yên chính gốc 100% ” CHƯA QUA XỬ LÝ ” , chuyên cung cấp mặt nhẫn ,dây chuyền, lắc tay, bông tai… trang sức bằng đá Ruby, Sapphire, Spinel…