Support Languages: Other

Cung Văn hóa Lao Động Tp.Hồ Chí Minh

Thành lập 7/11/1975 Địa chỉ : 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1