Support Languages: Other

Cộng đồng Boomspeed Việt Nam – KartRider VietNam Community

KartRider VietNam Community là nơi tụ họp của những game thủ còn sâu nặng tình yêu với Boomspeed. Cùng dẫn nhau ra nước ngoài chơi, cùng thảo luận, cùng vui.RIDER WANTED ! M/