Chợ Máy Ảnh Miền Nam

Là nơi các cá nhân và 1 số cửa hàng hay cá nhân kinh doanh chuyên nghiệp rao mua, bán các thiết bị Nhiếp ảnh