Support Languages: Other

Chợ bán sỉ

Chợ chuyên bán hàng hóa số lượng lớn, tất cả các sản phẩm điện tử, tiêu dùng, phụ kiện. Các mua bán diễn ra dựa trên sự tin tưởng và thỏa thuận từ đôi bên.