Support Languages: Other

Chỉ là những chuyện lảm nhảm

Tám nhảm nhạt nhẽo đủ loại đề tài =)))) Ở đây có 4 con admin và con nào cũng vừa nhạt vừa weird 🙂