Support Languages: Other

Chè Ngon Hà Nội 297 Tô Hiệu – Cầu Giấy

Cửa hàng mở của từ 19h đến 24h hàng ngày,tất cả các món chè là nhà mình tự làm từ A-Z mọi người ăn tai nhà mình là rất yên tâm.