Charme Nước Hoa

Nước Hoa Charme, mùi hương chuẩn Pháp với 3 tầng lưu hương và thời gian lưu hương cực lâu!!!