Support Languages: Other

CFL – Trung tâm Ngoại ngữ – ĐH Bách Khoa HN

Trung tâm Ngoại ngữ CFL – ĐH Bách Khoa Hà Nội (Official Page) Đào tạo tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn. Tổ chức luyện thi APTIS, TOEIC, TOEFL, IELTS.