Support Languages: Other

Cao Cà Gai Leo Yên Thủy

Sản phẩm Cao Cà Gai Leo được trồng, thu hoạch và chiết xuất theo tiêu chuẩn GACP-WHO. Nguyên liệu được trồng tại vùng thổ nhưỡng tốt cho dược tính cao.