Support Languages: Other

Bùi Việt Thắng

Tôi là Bùi Việt Thắng. Chuyên gia tư vấn khởi nghiệp kinh doanh tinh gọn và đào tạo marketing cho doanh nghiệp. Call 0919232968 nếu cần hỗ trợ