Support Languages: Other

Bùi Tố Nga – Nutrition Coach

Chuyên gia dinh dưỡng. Cung cấp giải pháp tăng – giảm cân khoa học, hiệu quả, lâu dài. Điều trị bệnh không dùng thuốc.