Support Languages: Other

Broken

Mga quotes na di mo masabi �