Support Languages: Other

Big Talent Academy

Học Viện Đào Tạo Doanh Nhân BIG TALENT ACADEMY Với sứ mệnh “Kết nối cộng đồng – Nâng tầm cuộc sống”, Big Talent Academy kết nối cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ và từ đó giúp họ nâng t