Support Languages: Other

Biểu đồ Bot Tradingview.com☁️

Check bằng cú pháp /bd cặp . Ví dụ /bd btcusd

Bot info

Bot kiểm tra biểu đồ (Coin,Forex,Stocks,…). Cú pháp /

Bot commands

/bd