Support Languages: Other

Bệnh Viện Tò Mò

Trẻ nhỏ rất tò mò, chúng quan sát, khám phá, đặt câu hỏi, tự hỏi, và qua đó trẻ học. Khi trẻ tò mò về một điều gì mới, chúng muốn khám phá, và khi khám phá trẻ phát triển..