Support Languages: Other

Băng dính Nhật Nguyệt

Thẻ đo chỉ số độ ẩm này được sử dụng trong nhiều ứng dụng , chẳng hạn như PCB, IC chips , đèn LED , thiết bị kết nối đặc biệt là quân sự và bán dẫn…