Support Languages: Other

Bách Kinh Xây ChatBot

Để sử dụng: – Mở inbox fanpage. 2. Gõ một kí tự bất kì,fanpage sẽ tự động tìm kiếm và kết nối bạn với một người bạn bất kỳ, và 2 bạn hoàn toàn không biết nhau. 3. Gõ “pp” nếu muốn kết thúc