Azzainmart

Halal mart ini diuruskan oleh Syarikat Yaqin Mart Sdn Bhd dengan visi menjadi pengedar utama produk halalan thoyyiba yang dipercayai dan diyakini.