Support Languages: Other

Axis IOS Sistem

AXIS IOS Sistem automatizira i optimizira sravnjenje financijskih kartica (IOS-a). Omogućava korisnicima da na jednostavan i efikasan način upare i sravne financijske kartice sa svojim dobavljačima i/ili kupcima