Support Languages: Other

ArmIn Espinol Jr

“walang magawa sa buhay”