Support Languages: Other

Analiza Transakcyjna: praktycznie o rozwoju i relacjach

Zajrzyj w głąb siebie i spójrz na relacje z innymi przez pryzmat Analizy Transakcyjnej – skutecznej i przystępnej koncepcji psychologicznej.