Support Languages: Other

Always and forever

“Czasem jesteś tak samotny, że to po prostu ma sens”