Alpha Lipid Life Line – Sữa Non Kháng Thể Nhập Khẩu

Phân phối và tư vấn sử dụng sữa non nhập khẩu New Zealand – Alpha Lipid Life Line. Sản phẩm bổ sung thành phần kháng thể lớn, sử dụng được cho mọi lứa tuổi