Support Languages: Other

Alaport

Привет! Я бот Международного Аэропорта Алматы, Казахстан.

Bot info

Сәлем! Мен Алматының Халықаралық әуежайының Бот.Привет! Я Бот Международного Аэропорта Алматы, Казахстан.Hello! I am a Bot of Almaty International Airport, Kazakhstan.