Support Languages: Other

Akademia Dziecięca PWSZ w Elblągu

Celem Akademii Dziecięcej jest rozwijanie ciekawości oraz intelektualnego i twórczego potencjału najmłodszych, udostępnienie najnowszych źródeł wiedzy.