Support Languages: Other

AffaldPlus

Vi er på Facebook, fordi vi gerne vil være i direkte kontakt og dialog med borgerne i vores seks ejerkommuner samt sprede budskabet om, at affald er ressourcer. Vi ønsker desuden at give et nuanceret billede af AffaldPlus’ mange aktiviteter.