Support Languages: Other

3 PEG Čłäššïč Ťôúčh Šãb Ķe £íýè

Ungliyaan hi nibhaa rahi hen Rishtoon ko aaj kal � Zubaan ko ab nibhaane me bohat takleef hoti hai����