Support Languages: Other

√Lớp 7C-Thcs Phùng Hưng√

Rất đáng yêu nhưng hay làm người khác mệt vì…nói quá nhiều!