Support Languages: Other

ኢትዮ Promo Bot

በዚህ bot ለህይወት የሚጠቅሙ ቻናሎችን ያገኛሉ ይቀላቀሉአቸው እነዚህን ምልክቶች < > በመጠቀም እየቀያየሩ ይጠቀሙበዚህ bot ማስተዋወቅ የምትፈልጉ @GJCson ያግኙን

Bot info

በዚህ bot የተለያዩ ቻናሎችንና ግሩፖችን ያገኛሉ ይቀላቀሉአቸው እነዚህን ምልክቶች በመጠቀም እየቀያየሩ ይጠቀሙበዚህ bot ማስተዋወቅ የምትፈልጉ @GJCson ያግኙን