Support Languages: Other

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အထိမ္းအမွတ္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ” ခြဲ “

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအထိမ္းအမွတ္၊ အမွတ္(၃)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕။