Support Languages: Other

ခြိေဗဒင္ – Khwi Baydin

ေဗဒင္ကို အခြိတစ္လိုင္း သီးသန္႔ လိုခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေဗဒကဝိ ဆရာခြိ ရဲ႕ အထူး ဝန္ေဆာင္မႈ