Support Languages: Other

ใครๆก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลย

เพจนี้จะแชร์เรื่องประสบกราณ์การเรียน การฝึกฝน จากวันแรก ถึง วันที่ 21 ที่ต้องอยู่หน้ากล้อง