Support Languages: Other

เมพเจ้าพลกลิ่นจันทร์ ยืนขาถ่างอยู่กลางทุ่งนา

เมพเจ้าที่พร้อมประธานพรช่วยเหลือแด่คนขี้เกียจทั่วสากลโลก