Support Languages: Other

เจ๊อ้วนหอยใหญ่ กระทะร้อน

“เจ๊อ้วนหอยใหญ่กะทะร้อน” ร้านผัดไทย หอยทอดกะทะร้อน ขึ้นชื่อในย่านศิริราช-วังหลัง