Support Languages: Other

วัดภูทองเทพนิมิต – หลวงพ่อทันใจ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

วัดภูทองเทพนิมิต บ้านโนนเชียงค้ำ ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี