Support Languages: Other

ฉันจะไม่หมู Status For Life

การถ่ายทอดความคิด ด้วยถ้อยคำที่สะกิดใจ เป็นการเรียนรู้ความจริงของชีวิตได้อีกทางหนึ่ง