Support Languages: Other

จีเมซ กลูต้าเคี้ยว ผิวขาว ผิวสวย หน้าเด็ก

นีกถึงผิวหน้าขาวใส….”จะขาวเด้ง ขาวออร่า นึกถึง Riche Cream “