Support Languages: Other

ਇਸ਼ਕ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀ ਰੱਚੇ ਉਹੀਓ ਦਰਦ ਪਛਾਣੇ. .

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪੇਜ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਵਾਗਤ ਹੈ । ਧੰਨਵਾਦ । ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ (ਚਾਉਕੇ ਵਾਲਾ