Support Languages: Other

राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल – Nationalist Center Nepal

“बेरोजगार वर्गको मुक्ति नै राष्ट्रिय मुक्ति हो।” भन्ने मूल आधारका साथ स्थापित स्वतन्त्र शक्ति र