Support Languages: Other

म रोए पनि तिमी हासिरहनु जिन्दगीभर