Support Languages: Other

मेरा गजल अनि म

तपाईं,मेरा अनि हामी सबैका मनका भावनाहरु