Support Languages: Other

مذكرات عاشق : #

آنآ لست گآتب لست شآعر ولست نآقد لگنني تعودت گتآبة آلگلمآت. وآلتجول في سطور آلصفحآت آشگي لصفحتي آوجآعي وآهآتي. insta : https://www.instagram.com/mothkrat_3achq/