Support Languages: Other

شعر بات

جستجوی شعر، مشاعره، فال حافظ و … بر پایه‌ی پایگاه داده‌ی گسترده گنجور شامل آثار بیش از 100 شاعر

Bot info

من چیزهای زیادی در مورد شعر فارسی می‌دانم. می‌توانم شعر جستجو کنم، مشاعره کنم، فال حافظ بگیرم و ….با تشکر از گنجینه‌ی شعر گنجور که هر چه می‌دانم از اوست. (ganjoor.net)

Bot commands

/hafez
/khayam
/find
/next
/moshaere
/help
/invite
/about