Support Languages: Other

زانستی نەوەی ئادەم

چونكه پةيجةكةمان نويه تكايه هاوريكانتان تاگ بكةن لايك و كومينت بكةن سوپاس بؤ هاوكاريتان���.