Support Languages: Other

אורן מזרחי-מנטור ומאמן מתווכים ומנהלים

מנטורינג ואימון עסקי למתווכים ומנהלי משרדי תיווך, הרצאות, סדנאות וליווי צמוד