Support Languages: Other

Надка Цанкова

Помагам на жените с малък бизнес и месечен доход от него под 1000 лв., да усвоят и осребрят възможностите, които предоставя за малкия бизнес Fa